Om Medis

Medis Pharmaceuticals AS ønsker å bli en ledende leverandør av effektive, kostnadseffektive og 100% miljøvennlige rengjørings og desinfeksjonssystem egnet for bruk i en rekke forskjellige industrielle og husholdsapplikasjoner.

Medis Pharmaceuticals AS ble etablert i 2004 og ble kjøpt i 2009 av Biovita AS som selger helsekostpreparater og naturmedisin i Skandinavia. Fra 2009 har Medis Pharmaceuticals AS gjennomført intensiv forskning, testing og registrering av Oxitrate systemer.

Fra januar 2011, etter fire år med forskning, testing og godkjenning, ble Oxitrate og Oxitrate Biowash sluppet ut på markedet.

Produktet er aktuelt for de fleste bransjer som trenger et miljøvennlig alternativ til rengjøring og desinfeksjon uten kjemikalier som brukes i dag. Oxitrate er nå registrert i produktguiden, og er unntatt fra andre godkjenninger siden desinfeksjonsmiddel er helt fri for forurensninger.

Produktene er unike i sitt slag og det eneste registrerte rengjøring og desinfeksjonsmiddel som er helt ufarlig for miljøet.