Ledelsen

Kjell Simonsen – Styreformann/Daglig leder

Bred erfaring fra ledende stillinger innen strategi og forretningsutvikling, ledelse, private equity, industrialisering og IT-teknologi utvikling, økonomi- og virksomhetsstyring.

ks@oxitrate.no
+47 91 12 11 00


Tor Wauer – Salg

Tor har mer enn 28 års erfaring innen direkte markedsføring B2C og 7 års erfaring innen B2B markedsføring. Tor har arbeidserfaring fra USA, Storbritannia, Polen og Thailand i B2C så vel som i de skandinaviske landene.

Hans erfaring fra Skandinavia, Storbritannia og USA er i hovedsak knyttet til forvaltning av egne egne selskaper i B2C segmentet.

tw@oxitrate.no
+47 91 80 79 01


Svein Bentzen – Salg

Svein har bred erfaring m.h.t. entreprenørskap og ledelse og vært aktivt involvert i å etablere virksomheter blant annet innen salg og distribusjon og har inntil nylig vært styreformann i Medis.

sb@oxitrate.no
+47 93 09 83 50


Alf Søbø – Produksjon og produktutvikling

Med 30 års erfaring innen elektroautomasjon har Alf bred erfaring fra både industri- og prosessindustri. De siste 25 årene har han jobbet som automatiseringsingeniør med hovedansvar for bygging, programutvikling og idriftsettelse av systemer for maskinkontroll , prosessledelse og datainnsamling for mange forskjellige typer industrielle applikasjoner. Blant disse er offshore oljeindustri, maskiner for næringsmiddelindustrien og offentlig vannforsyning de viktigste feltene.

alf@alarmautomatiikk.no
+47 91 39 66 88


Bård Rygg – Salgskoordinator

Militær befalsutdanning og fem år med militærtjeneste som en offiser ved Garnisonen i Sør-Varanger. Sivilingeniør for Bygg og Anlegg. Bård har lang erfaring som prosjektingeniør, byggeleder og prosjektleder for flere prosjekter med teknisk-, økonomisk-, kvalitets- og HMS-ansvar.

br@oxitrate.no
+47 94 81 72 04


Roger Guldahl – Sales Representative

rg@oxitrate.no
+47 40 51 65 80