Styret

Team headshot for Kjell Simonsen.

Mr. Kjell Simonsen – Styreformann

Kjell har mer enn 25 års økonomisk og ledererfaring og jobbet i ulike bransjer som olje og gass, maritim, energi, private equity, og IT/Telekomunikasjon med fokus på strategisk forretningsutvikling og ledelse. Kjell har hatt mange ledende styreverv i Skandinavia, Storbritannia, USA og i Midtøsten.

Hans erfaring omfatter lederstillinger i Skandinavia, Storbritannia, USA og i UAE relatert til global forsyningskjede, strategi og forretningsutvikling, industrialisering og teknologiutvikling, MA og PE, økonomistyring, virksomhetskontroll, prosjektledelse og produktutvikling.

ks@oxitrate.no
+47 91 12 11 00


Ms. Sarea Khan – Styremedlem

Saera har 15 års erfaring fra norsk politikk, og startet i kommunalpolitikkken i Oslo og satt en periode som stortingsrepresentatnt på vegne av det Norske Arbeiderparti. Hun er også tidligere styremedlem i det Norske Arbeiderparti. Saera har dessuten vært leder for forretningsutvikling for et Venture Capital støttet selskap med en internasjonal vekststrategi. Spesialiteter: PR, Investor relasjoner, Lobbyvirksomhet, Kommunikasjon, Salg og Markedsføring.

saera@oxitrate.no
+47 91 57 38 35


Mr. Tor Wauer – Styremedlem

Tor har mer enn 28 års erfaring innen direkte markedsføring B2C og 7 års erfaring innen B2B markedsføring. Tor har arbeidserfaring fra USA, Storbritannia, Polen og Thailand i B2C så vel som i de skandinaviske landene.

Hans erfaring fra Skandinavia, Storbritannia og USA er i hovedsak knyttet til forvaltning av egne bedrifts i B2C segmentet.

tw@oxitrate.no
+47 91 80 79 01


Mr. Svein Bentzen – Styremedlem

Svein har siden 1985 hatt variert erfaring i entreprenørskap og ledelse av flere selskaper i Norge, Sverige og Malta. Videre har Svein vært aktivt involvert i å etablere virksomheter i fast eiendom, forlag pluss design og produksjon av sportsutstyr med verdensomspennende salg og distribusjon. Svein har inntil nylig vært styreformann i Medis og administrerende direktør for reisebyrå basert i Oslo, Norge.

sb@oxitrate.no
+47 93 09 83 50