Visjon og strategi

Visjon

Bli en ledende leverandør av 100% miljøvennlige desinfeksjons mot utvalgte segmenter.

Misjon

Forbedre omfang, kvalitet og bruke miljøvennlige desinfeksjonsmidler for ulike industrielle applikasjoner

Strategi

Sentrale elementer i selskapets strategi er:

  • Bygge opp et spesialisert selskap med fokus på kostnadseffektive, miljøvennlige desinfeksjons midler
  • Bygge en sterk kommersiell plattform mot utvalgte kundesegmenter