Informasjon

Oxitrate Vaskemiddel (Biowash)

Nøytralt og miljøvennlig vaskemiddel uten skadelige kjemiske midler

Produktegenskaper: Fluid, sterkt, alkalisk, komplett vaskemiddel.

Bruksområde: Alle typer vask og renhold i tråd med vaskemiddeler som inneholder kjemikalier. Brukes til alle formål rengjøring i landbruket, i kantiner, kjøtt-og fiskeindustrien og annen næringsmiddelindustri.

Registrering og godkjenning: Registrert på Probase i Danmark, EU. Produktet inneholder ingen spor av giftstoffer og er fritatt for sentral godkjenning.

Innhold blanding: Biowash er en vannløselig væske fremstilt ved anvendelse av en fortynnet saltoppløsning av natriumhydroksyd (NaOH) og hydrogenperoksid (H2O2). Den inneholder ikke fosfater.

Dosering: Kan brukes ufortynnet. Før du bruker Biowash bør du fjerne løs skitt. Biotrate: fungerer optimalt ved temperaturer mellom 10 og 40° C

Arbeidsperiode: 15 til 60 sekunder. Skyll etterpå med vann.

Kjennetegn: Biowash er en væske med høy alkalisk innhold vaskemiddel uten kjemikalier. Det trenger ikke skum. Viskositet: den samme som for vann, uten fosfat og uten overflateaktive midler. Ingen negativ effekt på overflater. Ingen negativ effekt på materialet eller på vannet eller på miljøet.

Lagringsbehov: Lagres tørt og frostfritt sted. Ingen krav til ventilasjon. Holdbarhet under lagring er 6 måneder.

Emballasje: Leveres på 10 til 200 L beholdere og i 1000 L plastbeholdere på pall (1000 l net / brutto 1049 kg).

Miljømessige forhold: 100% biologisk nedbrytbart. Biowash inneholder ikke fosfater. Det er ikke giftig eller skadelig for miljøet.


Oxitrate Desinfeksjon

Miljøvennlig agent for desinfeksjon

Produktegenskaper: Flytende, sterkt, syrlig og en fullstendig desinfiseringsagent.

Bruksområde: Som et desinfeksjonsmiddel for næringsmiddelindustrien. Kan også benyttes i både lukket og åpen drikkevannsanlegg for å rense drikkevann og forhindre bakterie. Oxitrate kan dessuten brukes i sykehus, helse- og pleiehjem, på cruiseskip, i olje-og offshoresektoren, i kjøletårn og for å rense ballast- tanker på skip m.v.

Registrering og godkjenning: Produktet er registrert i Produkt- veilede TKDVN (Teknisk komité for rengjøring og desinfeksjonsmidler til bruk i næringsmiddelindustrien, Norge). Registrert ved skifterett i Danmark, EU. Produktet inneholder ingen spor av giftstoffer, og er det fritatt for sentral godkjenning.

Instruksjon og dosering: Forholdsmessig blandet 2, 5 – 20%. Kan benyttes ved alle temperaturer opp til 60 ° C.

Arbeidsperiode: Etter 15 sekunder til 4 minutter, avhengig av dosering. Før desinfeksjon må alle overflater som skal behandles må være renset, det vil si helt uten flekker og uten merker og må være vasket grundig.

Kjennetegn: Effektiv desinfeksjon. Litt skummende. Fullstendig oppløselig i vann.

Viskositet: Den samme som for vann, uten fosfat og uten overflateaktive midler. Ingen negativ virkning på materialet, men en har en liten bleking på stoffet under langvarig kontakt i konsentrert form.

Lagringsbehov: Lagres tørt og frostfritt sted. Holdbarhet ved lagring, minst 6 måneder

Emballasje: Leveres på 10 til 200 L containere eller i 1000 l netto plastbeholdere fra Shutz med metallramme og på pall (total vekt med emballasje = 1049 kg)

Miljømessige forhold: 100% biologisk nedbrytbart. Oxitrate er ikke skadelig for miljøet og kan dermed slippes rett tilbake til naturen / havet. Ingen ombygging eller søltanker med hensyn til fremtidige miljøkrav vil være nødvendig for anlegg som bare bruker Oxitrate for desinfeksjon.

Sikkerhets betingelse: Produktene tilfredsstiller alle forskrift om ivaretakelse av miljøet. Ingen hudirritasjon m.v.. Ufarlig i små mengder, men innånding eller drikking av produktet kan føle irriterende og er ikke anbefalt. Det er ikke nødvendig å gå til ekstra tiltak som verneutstyr eller andre spesielle tiltak under håndtering. Se for øvrig HMS-datablad for tilsvarende produkt.


Oxitrate System – OCDW Maskin

Komplett produksjonssystem for effektiv produksjon av fullstendig desinfisering agent og vaskemiddel uten kjemikalier

OCDW – Oxitrate apparatet deler salt vann inn i et desinfeksjonsmiddel gjennom en elektrolytisk prosess. Enheten produserer vaskemidler og desinfeksjonsmidler uten skadelige kjemikalier.

Produksjonen er helautomatisk og enheten kan installeres i forhold til de fleste applikasjoner og i store og mellomstore matprodusenter. Den OCDW overvåkes av elektronisk 24 timer i døgnet og gir unik og 100% sikker levering av vasking og desinfiserende.

Kunden kan dermed få automatisk produsert det nødvendige volumet av både Biowash og Oxitrate. Ferdig produkt er lagret på levert lystette tanker, og kunden vil derfor alltid ha nødvendig og tilstrekkelig vasking og desinfeksjonsmiddel for hånden.

Før installasjon av et anlegg vil vi i Medis måle kalsium, jern og hardhet på det innkommende vann på stedet. Hvis målingene ikke er tilstrekkelig, vil tilførselsfiltrering måtte etableres. Pumper kan monteres hvis kunden ønsker at vann i lukkede vannkretser behandles med Oxitrate for å hindre bakterier.

Hvor Oxitrate og Biowash skal brukes for både rengjøring og desinfeksjon er et alternativ å installere rør sammen med en fordelingspumpe og et helautomatisk anlegg som pumper vann tilført oxitrate hele veien til rengjøringsstedet.

Kundens fordeler består blant annet av redusert vasking gjennom effektivisering og redusert bruk av verneutstyr og redusert slitasje på maskiner og vaskeutstyr.

Løsningen er tidsbesparende, miljøvennlig og det blir ingen unødvendige fraktkostnader, ingen tom emballasje og eventuelle kostnader for farlig avfall og har alle nødvendige godkjenninger.

OCDW Utstyret vil bli levert på leiebasis med full serviceavtale og 24 timer overvåking som sikrer 100% pålitelig forsyning av hva selskapet krever av vaskemidler og desinfeksjonsmidler.